Hướng dẫn đăng ký tài khoản & xác thực hồ sơ tại FxPro

FxPro_red_logo

Bước 1 Truy cập FxPro tại địa chỉ https://www.fxpro.com chọn ngôn ngữ bạn sử dụng


Bước 2 Xác minh hồ sơ

Mới hơn Cũ hơn